Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 29.05.2023, 16:05

Талалаївський заклад загальної середньої освіти


Форма входу

Меню сайту
Пошук інформації
Міні-чат
Випадкове фото
Останнє фото
Альбом: [Педагогічний колектив]
Додано: 02.09.2021 в: 11:17
Додав: f@r@on
Альбом: [Фізична культура]
Додано: 15.11.2019 в: 11:34
Додав: f@r@on
Альбом: [Педагогічний колектив]
Додано: 07.02.2018 в: 11:58
Додав: f@r@on
Альбом: [Педагогічний колектив]
Додано: 02.09.2017 в: 17:48
Додав: f@r@on
Альбом: [Педагогічний колектив]
Додано: 02.09.2017 в: 17:48
Додав: f@r@on
Альбом: [Початкові класи]
Додано: 21.10.2016 в: 20:58
Додав: f@r@on
Нагороди сайту
Статистика

Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Gromada.org.ua - Веб сайт Талалаївської громади

free counters
Всього онлайн на сайті: 1
Шастають просто так: 1
Поважних користувачів: 0
Інформаційний блок
Сьогодні були на сайті


Кількість користувачів
Всього-= 9604 =-
За сьогодні: -= 0 =-
За вчора: -= 0 =-
За 7 днів: -= 0 =-
За місяць: -= 1 =-

Вітаємо новачків

Каталог статей

Головна » Статті » Документи

Положення про класного керівника

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

N 434 від 06.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 вересня 2000 року
vd20000906 vn434 за N 659/4880

Про затвердження Положення про класного керівника
навчального закладу системи загальної
середньої освіти

Відповідно до Законів України “Про освіту” ( 1060-12 ), “Про професійно-технічну освіту” ( 103/98-вр ), “Про загальну середню освіту” ( 651-14 ), “Про позашкільну освіту” ( 1841-14 ) і Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 7 червня 2000 р. N 773/2000 ( 773/2000 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України 01.07.97 N 239 ( z0337-97 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.08.97 за N 337/2141. 
3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти до відома керівників навчальних закладів. 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Огнев’юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.09.2000 N 434

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2000 року
за N 659/4880

Положення 
про класного керівника навчального закладу
системи загальної середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі - класний керівник). 
1.2. Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту. 
1.3. Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України ( 254к/96-вр ), Конвенцією ООН про права дитини ( 995_021 ), Законами України “Про освіту” ( 1060-12 ), “Про загальну середню освіту” ( 651-14 ), “Про позашкільну освіту” ( 1841-14 ), “Про професійно-технічну освіту” ( 103/98-вр), іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням. 
1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:
- виховання громадянина України; 
- формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань; 
- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності; 
- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України ( 254к/96-вр ), державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; 
- реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

2. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки. 
2.2. Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року. 
2.3. На класного керівника покладається керівництво одним класом, навчальною групою.
У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів. 
У професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної. Функціональні обов’язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу і затверджуються директором навчального закладу. 
2.4. Класний керівник як організатор класного колективу:
- сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей; 
- створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи; 
- сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
- проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу; 
- координує роботу вчителів, викладачів, майстрів виробничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців). 
2.5. Класний керівник має право на:
- відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі (групі), присутність на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи; 
- внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців); 
- ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців); 
- внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством; 
- відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання; 
- вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання; 
- вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями); 
- захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства; 
- матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань. 
2.6. Класний керівник зобов’язаний:
- вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців); 
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; 
- інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків; 
- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, 
психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; 
- пропагувати здоровий спосіб життя;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; 
- вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо). 
2.7. Класний керівник складає план роботи з класним колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу. 
2.8. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи. 
2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями (вихованцями). Форми і види заохочення регулюються законодавством України.

Начальник головного управління
нормативного забезпечення та
взаємодії з регіонами Я.П.Корнієнко
Категорія: Документи | Додав: f@r@on (28.08.2009)
Переглядів: 787 | Рейтинг: 0.0/0 |

каталог сайтів
© Copyright by Oleg Chuba © 2023
При використанні матеріалів, посилання на сайт
ОБОВ'ЯЗКОВЕ

Линейки для форума и блога lines.net.ua